vücut kitle endeksi

Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Yüksek bir VKİ, yüksek vücut şişmanlığını gösterebilir. BMI, sağlık sorunlarına yol açabilecek ağırlık kategorilerini tarar, ancak bir bireyin vücut şişmanlığını veya sağlığını teşhis etmez.

VKİ nasıl kullanılır?

Vücut kitle endeksi bir tarama aracı olabilir, ancak bir bireyin vücut şişmanlığını veya sağlığını teşhis etmez. BMI (body mass index)’nin bir sağlık riski olup olmadığını belirlemek için bir sağlık hizmeti sağlayıcısı daha fazla değerlendirme yapar. Bu tür değerlendirmeler, deri kıvrım kalınlığı ölçümlerini, diyet değerlendirmelerini, fiziksel aktiviteyi ve aile öyküsünü içerir.

beden kitle endeksi

Vücut Kitle Endeksi Değerleri

Vücut Kitle indeksi 25-30 arasında olanlar


Vücut kitle indeksiniz 25-30 arasında ise fazla kilolu sınıfındasınız. Normal kilo değerlerine ulaşmak için özellikle diyet düzenlemesi ve düzenli spor yapılmalı. Diyet içerğiğinde karbonhidrat ve yağdan fakir ve proteinden zengin diyet tercih edilmelidir. Özellikle spor kilo verme sürecinde kullanılacak bir araç değil, kalıcı bir yaşam tarzı alışıklığı olarak benimsenmelidir. Bu düzenlemeler ile  başarılı olamayan hastalarda  Mideye balonu uygulaması uygun bir alternatif olabilir.

Vücut Kitle indeksi 30-35 arasında olanlar


Vücut kitle indeksiniz 30-35 arasında ise 1.derece obez  sınıfındasınız. Bu aşamada profosyonel destek alarak kan tablosu incelenmeli, yaşam tarzı ile ilgili düzenlemeler yapılmalı, ve mutlaka düzenli spora başlanmalıdır. Ek hastalıkları olan ve indeksi 33-35 düzeylerinde olan ve diyet ve yaşam tarzı değişikliğine rağmen kilo vermekte başarılı olamayan hastalar obezite cerrahisine aday olarak değerlendirmeye alınabilir.

Vücut Kitle indeksi 35-40 arasında olanlar


Vücut kitle indeksiniz 35-40 arasında ise  2.derece obez sınıfındasınız. Özellikle kontrolsüz diyabet, hipertansiyon, kan yağı yüksekliği gibi yandaş hastalıkların varlığı durumunda hastalar obezite ve metabolik cerrahiye aday olarak değerlendirilir. Metabolik cerrahi açısından konuya hakim bir klinisyen değerlendirmesi ile cerrahi seçenekler gözden geçirilmelidir. Yandaş hastalığı olmayan hastalar ise obezite cerrahisi açısından değerlendirilmelidir.

Vücut Kitle indeksi 40 ve üstünde olanlar


Vücut kitle indeksiniz 40’ın üzerinde ve 3.derece obez yani morbid obez sınıfındasınız. Bu hasta grubunda diyet ve egzersiz gibi önlemlerin kalıcı kilo kontrolü sağlama oranı %3’ün altındadır. Özellikle başarısız diyet öyküsü olan hastalar doğrudan obezite cerrahisine aday hastalardır. Obeziteyi cerrahi olarak tedavi edilebilen bir hastalık olarak ele almak gerekir. Deneyimli merkez ve cerrahlar tarafından yapıldığında ameliyatın getireceği risk obezitenin kişiye yüklediği risklerden çok daha düşüktür.

VKİ, yetişkinler için olduğu gibi çocuklar ve gençler için de aynı şekilde yorumlanıyor mu?

Vücut kitle endeksi, yetişkin VKİ değeri ile aynı formül kullanılarak hesaplanmasına rağmen çocuklar ve gençler için farklı yorumlanır. Çocukların ve gençlerin VKİ’sinin yaşa ve cinsiyete özel olması gerekir çünkü vücut yağ miktarı yaşla birlikte değişir ve vücut yağ miktarı kızlar ve erkekler arasında farklılık gösterir. CDC’nin yaşa göre VKİbüyüme çizelgeleri bu farklılıkları dikkate alır ve VKİ’yi yüzdelik bir sıralama olarak görsel olarak gösterir. Bu yüzdelikler, 1963-65’ten 1988-9411’e kadar çeşitli anketlerde toplanan 2 ila 19 yaşındaki ABD nüfusunun temsili verileri kullanılarak belirlendi. 2 ila 19 yaşındakiler arasındaki obezite, bu 1963 ila 1994 referans popülasyonunda aynı yaş ve cinsiyetteki çocukların 95. persentilinde veya üzerinde bir VKİ olarak tanımlanır. Örneğin, ortalama boyda (56 inç) ve 102 pound ağırlığında 10 yaşında bir erkek çocuğun VKİ’si 22,9 kg/m2 olacaktır. Bu, çocuğu BMI için 95. yüzdelik dilime yerleştirir – bu, VKİ’sinin bu referans popülasyondaki benzer yaştaki erkeklerin %95’inden daha büyük olduğu anlamına gelir – ve obeziteye sahip olduğu düşünülür.