Obezite ve Davranış Terapisi

Obezite tedavisinde davranış terapisinin önemi Obezitenin gelişmesinde yeme davranış bozukluğunun büyük rolü olduğu bilinmektedir. Kontrolsüz kilo alımı ve özellikle diyet girişimlerinde başarısızlık, kişinin yeme davranışını kontrol edememesiyle yakından ilişkilidir. Obezite tedavisinde yaşam tarzı değişikliği önemli bir yer tuttuğundan davranış terapisine duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu terapide amaç sağlıklı yeme alışkanlıkları ve egzersizi de içeren yaşam…